top of page

Tekstil & ERP


Dünyada ve Türkiye’de hızla yayılan ERP sistemleri, yönetim bilgi sistemlerinin en fazla kullanılan araçlarındandır.


Tekstil şirketleri genellikle stoklarını, malzeme ihtiyaç planlamasını ve malzeme üretim programlarını takip etmede sorunla karşı karşıya kalır. Özelleştirilmiş ve eksiksiz bir ERP çözümü, üretim, satış, satın alma, hisse senedi, muhasebe, dağıtım ve diğer varlıklar gibi çeşitli modüller için tek bir arayüz sağlar. ERP sisteminin tekstil endüstrisinde kullanılması, işletmenin şunları yapmasını sağlar:


· Üretim yeri kontrolü

· Lot izlenebilirliği

· Alıntı ve kalite yönetimi

· Hesapları kontrol etmek

· Malzeme Listesi (BOM)

· Nakit akışını planlamak ve tahmin pozisyonlarını izlemek.

· İş koşullarını yorumlamak

· Finansal kararlara yardımcı olmak için verimli işletme bilgileri sağlamak

· Ödemelerin makbuzlarını izlemek

· Mühendislik değişim kontrolü


Tekstil şirketlerinin ERP'nin uygulanmasından sonra kazandıkları avantajlar;


1. Yönetim Raporlama ve Finansal Veriler

Özelleştirilmiş ERP’ler, tekstil endüstrilerinin finansal verilerini yönetmelerine yardımcı olur. Şirketlerin gelirlerini, giderlerini, ödenmemiş borçlarını ve satıcı ücretlerini sağlayan gerçek zamanlı işlem bilgilerini sağlar. Ayrıca MIS (Management Information System) raporlarını da kolaylaştırır.

2. İş birliği ve iletişim

Her departman ile birbirinden ayrı çalışan bir iş görmek istemeyiz. Merkezi ve tutarlı bir veri için; iletişim, uygun bir kanal ve iş birliği için; ortam gereklidir. Bir ERP sistemi, işin her yönüne dokunarak, ekipler arasındaki iş birliğini teşvik eder.

3. Daha İyi Güvenlik

Tekstil ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir ERP'niz olduğunda veri güvenliğinden endişelenilmemelidir. Yeni sistem, tüm yerleşik kaynaklar ve güvenlik duvarları aracılığıyla verilerin güvenilirliğini, tutarlılığını, doğruluğunu ve güvenliğini kesinlikle artıracaktır.

ERP sistemi, bilgisayar korsanları ve hırsızlar tarafından çalınmamak için her zaman uygunsuz verileri kısıtlamıştır.

4. Ölçeklenebilirlik

İyi yapılandırılmış bir ERP çözümü, stratejileriniz değiştikçe ve zamanla yeni kullanıcılar ve işlevler eklemenizi sağlar. Sisteme yapılan eklemelerin devam eden işlemlerinizi etkilememesini sağlar. İşiniz genişlediğinde ve büyümeye hazır olduğunda, ERP sisteminiz bu büyümeyi kolaylaştırabilir olmalıdır.

5. Döngü süresinde azalma

ERP sistemleri belirli müşterilere malzeme tahsis eder ve planlandığı gibi teslimat yapmak için önemlidir. Malzeme için hiçbir imkan olmadığından, bazen teslimat yapmak zorlaşır. Bu gibi durumlarda, ERP sistemi bu tür davaları verimli bir şekilde idare etmenize izin vererek süreci kolaylaştırır.

6. Azaltılmış Makine Duruş Süresi

Günümüzde, makine kapalı kalma süresinin yaklaşık %8'inin uygun hammadde bulunamama durumu ile bağlantılı olduğu tahmin edilmektedir. Bu, doğru bilgilerin derlenmesindeki yetersiz planlama ve iletişim engellerinden kaynaklanmaktadır. Böylece, ERP sistemleri, tartışıldığı gibi, etkin tedarikçi seçim modülü ile makine aksama sürenizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

7. Satış Geliştirme

Neredeyse müşterilerin % 80’i tekrarlı sipariş veriyor. Siparişi etkileyen 3 faktörün fiyat, sipariş ve teslimat olduğu görülmüştür. Entegre bir ERP sistemi kesinlikle tekstil endüstrisine bu risk faktörlerini aşmada yardımcı olacak ve rekabet analizleri bu sistem üzerinden kolaylıkla raporlanabilecek.

8. Boyahane Yönetimi

Boya endüstrisinden kaynaklanan çok fazla atık nedeniyle kumaş fiyatı artar. Bir ERP sistemi, kimyasal envanter, günlük üretim raporu, parti yönetim sistemi, laboratuvar yönetimi vb. Dükkanlarda bulunan boyahane yönetimini kolaylaştırır.

9. Müşteri Yönetimi

Müşteri verilerinin, tercihlerin ve faaliyetlerin yakalanması ve depolanması için otomatik hale getirilmiş işlemlerle müşteri yönetimi kolaylaşır. Müşterinin takip ve artan yaşam değeri, mevcut müşterilerinizi meşgul tutabilir ve markanızı oluşturabilir.

10. Veri Tabanı Entegrasyonu

Tekstil organizasyonunuz için bir ERP sistemi kurmanın en önemli yararı, mevcut veri tabanınızla herhangi bir zorluk yaşamadan kolayca entegre edilebilmesidir. Özelleştirme sadece ihtiyaçlarınızla sınırlıdır. Sistem kurulduktan sonra mevcut geleneksel sisteminizle kolayca karışacaktır.

Comments


bottom of page