top of page

Sağlık Alanında ERP Kullanımı

Sağlık sektöründe yaşanan birçok gelişme tıbbi tedavi seçeneklerinin yanı sıra klinik ve işletme sürelerini de dijitalleştirdi. Gelişen teknoloji ile birlikte, sağlık hizmeti veren işletmeler verimli olabilmek için dahili bilgi akımını ve iletişimini düzene koyarak takip etmesi gerekiyor ve bu noktada 1C:Drive ERP sistemi devreye giriyor.


1C:Drive ERP sistemi sağlık kuruluşları için düşük maliyetlerle yüksek kalitede hasta bakımı sunma yetenekleri sağlıyor. Hastaneler, klinikler gibi sağlık hizmeti veren kuruluşlar için iş süreci yönetimine dayalı 1C:Drive ERP , işletmelerin çeşitli yönlerini tek bir veri tabanında, kullanıcı arayüzünde ve uygulamada entegre etmesine yardımcı olur.


Doktor ve hasta arasındaki iletişiminde kolaylaştırmalar 1C:Drive ERP yazılımlarıyla yapılabilir. Doktorların hasta takibi yapmalarında kolaylık sağlar, tek tıkla hastaların tıbbi kayıtlarına ulaşabilirler. Oksijen seviyeleri, kan basıncı, vücut ısısı gibi hayati değerlerin takip edilmesi ve bu detayların 1C:Drive ERP sistemi ile güncel tutulması hastalara hızlı bir şekilde yardım edilmesini sağlamıştır.


Özellikle pandemi döneminde, hastanelerin veri yükü 1C:Drive ERP sistemleriyle azaltırmıştır. Kullanılan eski yazılım sistemleri bu işlevi desteklemez ancak 1C:Drive ERP ile oldukça basit bir şekilde yapılabilir. Hasta güvenliği açısından da 1C:Drive ERP bir zorunluluktur.


Sağlık sektörü sadece hastalar ve doktorlarla ilgili değildir. Tıbbi malzemeler, tıbbi envanter, eczane, hasta ilişkileri, doktor ve personel yönetimi, faturalar, ödemeler, tedarik zinciri yönetimi gibi bileşenlerle de ilgilidir. Bu bileşenler birlikte senkronize çalışırlar ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri için düzenli olarak güncellenmeleri ve kontrol edilmeleri gereklidir. Güçlü bir ERP sistemiyle bu bileşenler rahatça takip edilebilir.


1C:Drive ERP sistemi otomasyonuyla kuruluş ve personel yönetimi, bordro takibi, muhasebe, hasta bakımı, faturalandırma gibi birimlerde iyileştirmeler sağlanabilir. Ayrıca hastane gibi büyük kuruluşlarda farklı departmanlar arasında bilgi aktarımı ve iletişimi sağlayarak verimliliği arttırır.


1C:Drive ERP sistemi veri depolama açısından kullanıcılara destek sağlar. Sağlık hizmeti veren kuruluşlar için oldukça önemlidir. Hastaların iletişim bilgileri, tıbbi kayıtları, ziyaret ayrıntıları, fatura ayrıntıları gibi bilgileri depolamak zorundadırlar. 1C:Drive ERP ile kullanıcılar rahatlıkla tüm verileri güncelleyip görebilirler. Bu işlemlerin otomasyonları, kuruluşlarda kağıt ve zaman tasarrufu sağlar.

Comments


bottom of page