top of page

ERP’nin Faydaları


Farklı uygulamalara ait çeşitli araçlar ve Excel dosyalarından oluşan dağınık bir yapı kullanmak yerine, ERP sistemi uygulayarak şirketin hayati önem taşıyan iş süreçlerinde otomasyona geçilebilir ve işle ilgili tüm veriler tek bir yerde toplanabilir.


ERP yazılımı ile tüm iş süreçleri daha şeffaf ve öngörülebilir hale gelir, bu sayede daha etkili planlama yapmak için uygulanır. Böylece iş KPI'larını, şirkette neler olup bittiğini, temel ölçütlerin ne olduğunu ve nasıl geliştiğini kolayca takip edebilen yönetim ekibi daha bilinçli kararlar alabilir. Daha başarılı bir büyüme hızı elde etmek mümkün olur.留言


bottom of page