top of page

ENDÜSTRİ 4.0 KAZANIMLARI


Endüstri 4.0’ın temel ilkelerinden birisi, değer zinciri boyunca akıllı ağlar yaratmak için

birbirlerini otonom olarak kontrol edebilen sistemleri ve makineleri uyumlu olacak bir şekilde birbirleriyle bağlamaktır. Endüstri 4.0 ile birlikte ürün geliştirmeden ve satın almadan üretim lojistik ve hizmete kadar organizasyondaki tüm süreçlerin dijitalleştirmesi ve dikey olarak entegrasyonunun sağlanması hedeflenmektedir, yatay bütünleşme ise tedarikçilerden müşterilere kadar tüm değer zinciri üyeleri ile ilgilidir. İzleme ve takip etme araçlarından gerçek zamanlı bütünleşik planlamaya kadar teknolojileri içermektedir. Bilinen diğer adıyla 4. Sanayi Devrimi, endüstriyel alandaki önemli kırılma noktalarından biridir. Yani büyük bir dönüşüm sürecidir ve temelinde üç kısımdan oluşur. Bunlar; nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve siber – fiziksel sistemlerdir.  • Nesnelerin İnterneti (IOT); birbiriyle ilişki halindeki mekanik nesneler, bilgi işlem cihazları, dijital makineler veya benzersiz tanımlayıcıların insana ihtiyaç duymadan ağ üzerinden veri aktarımı yapabilmeleridir, doğrudan ERP sistemleri ile iletişim halinde olabilmeleridir.

  • Hizmetlerin İnterneti (IOS); internet ağı tabanında, hizmeti sağlayan ve tüketenin bir araya geldiği bir sistemdir.

  • Siber - fiziksel sistemler (CPS) ise sensörler ve güç aktarım mekanizmalarını kullanarak fiziksel ve sanal dünyayı birbirine bağlarlar.
Endüstri 4.0’a örnekler ;


Akıllı Fabrikalar, diğer bir adıyla dijital fabrikalar, otomasyon sistemleri ile donatılmışlardır. Üretimde verimliliği artırmayı, üretimi anlık olarak takip etmeyi ve uzaktan müdahale etmeyi amaçlarlar. Oldukça gelişmiş ve ileriye dönük sistemlerdir. Akıllı Robotlar, endüstriyel robotların aksine yapay zekâ ile çalışan bu otonom robotlar, insanların düzenli olarak kontrol etmesine gerek duymazlar. Akıllı robotlar s


ayesinde sağlık ve güvenlik riski bulunan durumlarda insanlar korunmuş olur ve süreç daha verimli ilerler. Bulut Bilişim Sistemi, bir tür veri depolama ve paylaşma hizmeti olan bulut bilişim sistemlerine bilgisayarlar ve diğer akıllı cihazlardan erişim sağlanabilir. Depolanan veriler; istenen zaman ve istenen yerde kullanıcılar arasında paylaşıma imkân sağlar. 3D Yazıcılar, bilgisayarda tasarlanan modeller; üç boyutlu katmanlama teknolojisi ile plastiği eritilmesinin ardından yazıcı vasıtasıyla elle tutulur bir nesne formatına dönüştürür. Endüstride en başta otomotiv, havacılık, tıp gibi alanlarda oldukça rağbet gören bu sistem, düşük maliyetle numune üretmek için rasyonel bir yöntemdir.


Ford, Siemens, Mitsubishi Motors, Bosch, Festo endüstri 4.0 uygulayan firmalardan yalnızca bir kaçıdır.
Endüstri 4.0 ile daha çevre dostu, esnek ve verimlilik esaslı bir üretim geçekleşirken; maliyetin çok azalması ve yeni iş kolları ile iş modellerinin doğması kaçınılmazdır. Tehlikeli ortamlarda insan çalışanların sağlık ve güvenliklerinin temin edilmesinin yanında, tedarik zincirlerinin kontrollerinin daha da kolaylaşması oldukça mümkündür. Bilgisayar kontrolü sayesinde daha tutarlı, güvenilir, verimli çıktılar alınabilir. Öte yandan da birçok işletme için pazar payı ve kazançlar artabilir.

Pazarlardaki artan değişkenlik, müşterilerin taleplerinin kişiselleştirilmesi gereklilikleri, işletmelerin esnekliğe çok daha fazla önem vermelerini gerektirmektedir. Endüstri 4.0 ile birlikte sağlanacak yararların en önemlilerinden birisi de kişiselleştirilmiş ürünler üretilmesi ve esnekliğin yükseltilmesidir. Bilgi teknolojileri altyapısının da bu değişime uyum sağlayacak biçimde yeniden tasarlanması gerekmektedir.

ERP sistemlerinin işletmelerin tüm süreçlerinin planlanmasında ve kontrolünde merkezi rolü bulunmaktadır. Endüstri 4.0 ile birlikte ERP sistemleri, merkezi veri toplama fonksiyonundan, gerçek zamanlı veri erişimi ve akıllı veri analizi ile birlikte süreçlerin etkinliği ve izlenebilirliği önemli ölçüde artıracak sistemlere doğru geçişi sağlamalıdır. Endüstri 4.0’ın amaçlarından olan kişiselleştirilmiş ürünlerin sunulabilmesi ve esnekliğin ve çevikliğin artırılabilmesi için gerçek zamanlı veriye ihtiyaç vardır. ERP sistemlerinin gerçek zamanlı veriye ulaşabilecek şekilde adaptasyonu sağlanmalıdır.

Endüstri 4.0 ile birlikte üretim planlamasında esnekliğin artacak olmasına bağlı olarak farklı sistemler tarafından oluşturulan verilerin dikey ve yatay entegrasyonu gereklidir. Dikey ve yatay entegrasyonun sağlanması Endüstri 4.0’ın sürükleyici teknolojilerden birisidir. İşletmelerin tedarikçileri, diğer işletmeler ve müşterilerle etkileşim halinde olması ile ERP sistemi de uçtan uca süreçleri destekleyebilmeli ve bu tüm taraflar arasında veri değişimini sağlayabilmelidir. İşletmedeki planlama, kontrol ve yürütme faaliyetlerinin dikey entegrasyonu ile de süreçlerde esneklik mümkün olabilecektir. Endüstri 4.0’ın verilerin merkezi olarak saklanması gerekliliğini ortadan kaldırması, ERP sistemlerinin değerlendirmeleri gereken önemli bir konudur. Planlamacılar analizlerini gerçekleştirirken farklı alanlardan ulaşabilecekleri gerçek zamanlı verileri değerlendirmelidirler. Bu verilerin bazılarına ERP sistemlerinin kendisinden ulaşılabilirken bazı verilere de üretilen parçalardan ve ürünlerin bizzat kendilerinden ulaşılabilecektir.


Endüstri 4.0 ile birlikte ERP sistemleri de akıllanacaktır. ERP sistemleri gerçek zamanlı veriye ulaşırken, üretim sürecine anında müdahale söz konusu olabilecektir. Çok farklı kanallardan sağlanan büyük veri akışı ERP sistemi ile bütünleşebilmeli, ERP sistemleri daha büyük ve karmaşık veri yönetimini içermelidir. ERP sistemleri, makinelerden ve ürünlerden gerçek zamanlı elde edilen verileri, analiz sonuçları ile birlikte elde edilen üretim bilgilerini doğrudan üretim sürecindeki cihazlara ulaştırabilmelidir. ERP ve Endüstri 4.0’ın sürükleyici teknolojileri ile birlikte üretim süreçlerinde görsellik artacak, gerçek zamanlı veri takibi ile sürece anında müdahale mümkün olabilecek, daha iyi kararlar verilirken süreçlerin etkinliği artırılabilecektir. Endüstri 4.0’ın amaçlarından olan esneklik ve çevikliğin başarılabilmesinde ERP sistemlerinin önemi yadsınamaz. Ancak, ERP sistemleri de Endüstri 4.0’ın gereklerine uyum sağlayacak biçimde adaptasyonunu gerçekleştirebilmelidir. ERP sistemleri akıllı sistemler olarak gerçek zamanlı veriye ulaşıp, analiz edip gerçek zamanlı öneriler sunabildiği ölçüde Endüstri 4.0 yolunda işletmelere önemli katkılar sağlayacaktır.


Comments


bottom of page